Kontakt

Organizačná štruktúra RCEXPEDITION

Adresa:

Kordíky 174, 976 34 Tajov ( okres Banská Bystrica )

rcexpedition@rcexpedition.sk

IČO: 42303923

bankové spojenie : SK23 8330 0000 0020 0159 5455 – Fio banka