Kontakt

Organizačná štruktúra RCEXPEDITION

Adresa:

Kordíky 174, 976 34 Tajov ( okres Banská Bystrica )

rcexpedition@rcexpedition.sk

IČO: 42303923

bankové spojenie : 1116337427/8410 – banka ZUNO