Kontakt

Organizačná štruktúra RCEXPEDITION

Adresa:

Kordíky 174, 976 34 Tajov ( okres Banská Bystrica )

rcexpedition@rcexpedition.sk

IČO: 42303923

bankové spojenie : SK65 8360 5207 0042 0670 2858 – banka mBank